PEST (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint PEST (1) szó jelentése, értelmezése:

fn. tt. pest-et, harm. szr. ~je. A régi nyelvben, sőt ma is némely tájakon, pl. Nyitravölgyében am. kemence. Ferenci J. szerént a székelyeknél régi neve a kemencének. Ince József szerént a ,pest' szót magára Háromszéken nem használják, hanem csak más szókkal öszveköttetésben, pl. pest alatt am. kemence alatt; pest alja am. kemence alja; a pest alá = a kemence alá; pest mögé = a kemence mögé; pest mögött = kemence mögött. Olyan vagy mint egy pest, azaz elhízott nagy testü. (Mind székely szólamok). Hasonló hozzá a szláv pec, mely talán a pecsjem, sütök, égetek igével rokonítható; azonban a pest gyöke a perzsel, pergel, pernye stb. rokon értelmü magyar szókban is megvan; elemezve: per-s-t, t. i. az r hang az s előtt gyakran át szokott alakulni (hasonúlni), mint: persely pessely, borsó bossó, korsó kossó, borstörő bostörő böstörő, pessbűz v. pezzsbűz a székelyeknél am. persbűz, nyárs Molnár A. szerint és tájdivatosan: nyáss stb. tehát egész épségében perst, pesst volna; a t különben is a d-hez legközelebb rokon levén helyet jelent, mint vannak Babot és Babod helynevek. E szerint pest = perst, v. pesst, t. i. tüzelő hely. Hihetőleg innen vette nevét hazánk legnagyobb városa Pest (talán téglaégető kemencéktől), melynek föntebbi értelemre egyébiránt megfelel az általellenben fekvő Budának német neve: Ofen.

Betűelemzés "PEST (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): .--. . ... -

A szó 4 betűs karakterrel van leírva, ebből 1 magánhangzó (25%). Ez 13.25 százalékkal kevesebb mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( TSEP.

Keresés az interneten "PEST (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: PEST (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika